کلیه کتابهای ارائه شده در سایت نشر شکرانه با ضمانت اصالت ارائه می شود.

بازگشت کالا منوط به احراز شرایط مرجوعی می باشد که شامل نقص چاپ، عدم تطابق با سفارش، نقص ظاهری  می باشد.

ارسال کلیه سفارشات بنا به درخواست مشتریان به طرق مختلف انجام میشود لذا در انتخاب روش ارسال دقت فرمایید.

مسئولیت کلیه مرسوله های پستی پس از تحویل به پست بر عهده آن اداره می باشد زیرا کلیه بسته های پستی بیمه هستند و پس از آن نشر شکرانه می تواند کد رهگیری پست را در اختیار مشتریان قرار دهد.

اطلاعات مشتریان صرفا در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر نشر شکرانه می باشد و به هیچ عنوان در اختیار شخص سوم قرار نخواهد گرفت.

 کد پستی بایستی دقیق و کامل درج گردد و در صورت اشتباه بودن مسئولیت آن بر عهده مشتری است و ارسال دوباره شامل پرداخت مجدد هزینه ارسال می باشد.